UDI – «En av oss»

UDI har opplevd et stort bemanningsbehov som et resultat av fjorårets flyktningestrøm. I samarbeid med Bokstaven K har derfor UDI utviklet et onboarding-program som effektivt skal hjelpe de nyansatte med å komme seg på plass i UDI-systemet. Vi har designet refleksjonsbok, metodebok og e-læringsmoduler til programmet.