Statkraft

«Mulighetene er her» er en rekruteringkampanje og stillingsapp utviklet for Statkraft. Kampanjen viser ved hjelp av animasjoner, formler og tekniske tegninger, mulighetene som finnes i fornybar energi. Appen er interaktiv og ved å skanne kampanjemateriell blir bildene levende.

Kampanjen er utviklet i samarbeid med Martine Bongard, Anne Lillebø Gjerstad, Silje Nyløkken og Iver Ottesen. Animasjonene er gjort av Krypton Film, appen er utviklet av Mobilapplikasjon og foto tatt av Dag Spant.