Sosiale medier når nye høyder

Dagens Næringsliv skriver at dagspressen for første gang er forbigått som reklamekanal av sosiale medier. Dette er en trend man kan tenke seg vil fortsette videre i 2018, noe prognoser fra de større mediebyråene også viser.