Norwegian Snowboard Awards

Norwegian Snowboard Awards (NSA) arrangeres en gang i året for å gjøre heder og ære på utøvere og støtteapparat. Vi har gjort en rebranding av det visuelle konseptet for NSA hvor vi utviklet ny identitet og scenografi til showet. Dette ble gjort i samarbeid med Marius Holtmon, Madeleine Eriksen og Ole Martin Volle.