Selmer

Selmer er blant landets største advokatfirmaer og ble etablert i 1985. De fremsto fra første stund som nytenkende og planmessig i sin virksomhetsstyring. Det at de tør å tenke nytt gjør det ekstra morsomt for oss å levere deres kommunikasjonsmateriell.

www.selmer.no