ARBA

Arba Inkludering jobber for å bygge bro mellom vanskeligstilte jobbsøkere og arbeidslivet ved å finne tilrettelagte arbeidsplasser. Målet er å skape gode relasjoner som vil vare over tid. Dette ønsket vi å formidle i utarbeidelsen av deres visuelle identitet.